Nákupní košík
0 položek za 0 Kč

Obchodní podmínky

 1. Prodávající
  • Provozovatelem internetového obchodu Sportsone.cz, pro který jsou v platnosti následující obchodní podmínky, je Vladimír Sedlář, IČO 76005909 se sídlem Opavská 1139/42, Ostrava, 708 00.
 2. Kupující
  • Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí zákony č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a č.513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.
 3. Nákup zboží a uzavření smlouvy
  • Nákupy probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si kupující může vybrat konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat pomocí objednávkového formuláře.
  • Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky i reklamační řád a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
  • Aby byla objednávka platná, musí být řádně vyplněny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Pokud se tak nestane, nemůže obchod objednávku přijmout
  • Každá přijatá elektronická objednávka je pro prodávajícího i kupujícího závazná.
  • Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a stává kupní smlouvou při převzetí zboží kupujícím.
  • Zboží prodejce doručí na adresu, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávkovém formuláři.
  • Vlastnické právo přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.
  • Zákazník uděluje vyplněním registračního formuláře nebo objednávky souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů pro potřeby prodejce.
  • Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
   • bez udání důvodu
   • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
 4. Doba expedice
  • Doba, za kterou Vám dopravce balík doručí je specifikována u každého typu dopravy při volbě typu doručení.
  • Pokud je zboží na skladě, tak obvyklá dodací lhůta není delší než 5 pracovních dní.
  • V případě, že zboží není skladem, musíme si jej od dodavatele vyžádat. Doba dodání na náš sklad se pohybuje od 1 do 4 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat.
 5. Způsob dopravy
  Zboží expedujeme:
  • Přes Českou poštu a to jako Balík do ruky nebo Balík na poštu.
  • Přes dopravní společnost GEIS.
   • Při objednávce přesahující hodnotu 4500,- Kč, neúčtujeme dopravné a balné
   • GEIS balík. platba předem na účet, objednávka do 4500,- Kč, poštovné 69,-
   • GEIS balík, platba dobírkou do 4500 Kč,-, poštovné 109,- Kč
   • Normální balík, platba předem na účet, Česká pošta, objednávka do 4500,- Kč, poštovné 85,- Kč
   • Česká Pošta - balík do ruky, platba dobírkou do 4500 Kč,-, poštovné 119,- Kč
   • SLOVENSKO, platba předem na účet, poštovné 149,- Kč, číslo účtu pro slovenské klienty je 2600061906 / 2010. 
    IBAN CZ9720100000002600061906
   •  SLOVENSKO, službou GEIS, platba dobírkou poštovné 199,- Kč,
   • V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného na objednávce. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo e-mailem informován. 
 6. Platební podmínky
  • Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti kupujícího.
  • Platba probíhá dobírkou nebo převodem na účet prodávajícího. V případě osobního odběru je možná platba v hotovosti.
 7. Reklamace
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu Sportsone.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.
  • REKLAMAČNÍ ŘÁD
   • Záruční podmínky
    • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
    • V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetía případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
    • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
   • Vyřízení reklamace
    • V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamaci může tedy kupující uplatnit jednou z následujících možností:
    • Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis, nejbližší bydlišti kupujícího, sídlo prodávajícího apod.).
    • Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.
    • Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
    • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
     • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
     • zboží bylo poškozeno živly
     • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci                                                                                                                                              
     • Závěrečná ustanovení
    • Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny
    • Při odstoupení od smlouvy, vracíme peníze pouze na účet vedený v České republice
 8. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy 
  • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  • dle  § 1829 zákona č.89 / 2012 Sb

   (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

   a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

   b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

   Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Vladimír Sedlář, Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 455/26, Ostrava-Poruba, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

   § 1831 -(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

   (2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

   § 1832- (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

   (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

   (3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). 

  •  § 1820 odst. 1 písm. g). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

   (4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

   § 1833 - Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

   § 1834- Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

   § 1835 -Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

   § 1836- odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu

   a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal.

   § 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

   a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

   c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

   V souladu se zákonem  má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží bez dopravních nákladů spojených s navrácením zboží zpět a nákladů za služby ( vypletení) a použitý materiál ( výplet). 

   Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a dokladu o koupi, záručního listu, manuálů.
   Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny a nesmí jevit známky používání či opotřebení.
   V případě, že zákazník vrátí zboží opotřebené a odstupuje od kupní smlouvy a zboží jeví známky opotřebení ( není dodáno v originálním stavu, hrané...) máme právo uplatnit §53 Obchodního zákona a účtovat poměrnou částku odpovídající opotřebení vráceného zboží včetně skutečných nákladů vynaložených s vrácením zboží.

   Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně, zboží na dobírku nepřebíráme!

  • Pokud Kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vraceny výhradně prostřednictvím bankovního převodu, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), na který si přejete prostředky vrátit.
  • Při odstoupení od smlouvy, vracíme peníze pouze na účet vedený v České republice
  • Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma nebo hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 4500 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

9. Ochrana osobních údajů
Internetový obchod Sportsone.cz se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontakty:

sportsone.cz
Opavská 1139/42
708 00 Ostrava

Telefon:+420 605 438 905
E-mail:sportsone@sportsone.cz

Prodejna:

sportsone.cz
Nábřeží svazu protifašistických
bojovníků 455
708 00 Ostrava - Poruba

Otevírací doba:

Pondělí až Pátek:         12.00 - 17.00

Sobota:Otevřeno po telefonické dohodě

Prodejna tenis Ostrava Prodejna tenis Ostrava Prodejna tenis Ostrava Prodejna tenis Ostrava
Telefon: +420 605 438 905   |   E-mail: sportsone@sportsone.cz